Veteranska sekcija

Člani sekcije so starejši člani društva, ki jih od mladih članov ločujejo le leta in izkušnje, ne pa tudi energija in smisel za humor ter zabavo. Z velikim navdušenjem skrbijo za družabno življenje društva, z veseljem prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane ter delijo nasvete.