TEČAJ P1 IN P2

Tečajniki z Inštruktorjem in pomočniki.

2. Oktobra 2020 smo člani DPD Soča oranizirali drugi tečaj v tem letu. Izpit za P1 potaplača so opravili 4 potapljači, P2 pa en.