Ekološka sekcija

Za potapljače predstavljata svet in življenje pod vodo drugi dom, zato je pomembno, da ga razumejo in predvsem spoštujejo ter tokolesa marjo spoštovanje in znanje predajajo naprej. S tem namenom je tudi znotraj društva bila ustanovljena ekološka sekcija. Ljudje odlagajo smeti v vodo, češ »saj se ne vidi«, vendar se ne zavedajo, da smo prav potapljači primorani na naših izletih pod vodno gladino, gledati vso nesnago, ki se tam nabira. Člani sekcije se udeležujejo raznih ekoloških delavnic, v katerih jih strokovnjaki izobražujejo o pomenu podvodnega sveta in življenja v njem. Borijo se proti onesnaževanju tega dragocenega dela sveta in zato v okviru društva redno organizirajo čistilne akcije severnoprimorskih vodotokov, številčno pa se udeležujejo tudi ostalih čistilnih akcij doma in v tujini. Poudarimo naj, da je sekcija sodelovala tudi na vsesplošni slovenski čistilni akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.