Članarina DPD “Soča” Nova Gorica za leto 2016

Na sestanku UO društva dne 21.1.2016 je bil sprejet sklep:

Sklep: Članarina društva za leto 2016 ostane nespremenjena in sicer 50€ za člane, ter 30€ za dijake, študente, upokojence in brezposelne prijavljene na zavodu.

Rok plačila članarine je 15.3.2016.

Položnice izpolnite:

–      Namen: Članarina društvu za leto 2016

–      Znesek: 50€ / 30€

–      IBAN prejemnika: SI56 6100 0001 2840 043

–      Ime in naslov prejemnika:

Društvo za podvodne dejavnosti »Soča« Nova Gorica, P.P. 152, 5000 Nova Gorica