Usposabljanje potapljačev za tehnično potapljanje

Pet članov reševalne enote PRS RP Nova Gorica se je udeležilo temeljnega usposabljanja za tehničnega potapljača – modul 1, ki ga organizira URSZR. Prvo usposabljanje je potekalo v mesecu februarju, drugo pa v marcu. Usposabljanje je trajalo pet dni. Trije dnevi so bili na Igu (učilnica + bazen), dva na … Beri naprej

Iskalna akcija Podvodne reševalne službe Slovenije v reki Dravi

Potapljači reševalci DPD “Soča”, RP PRS Nova Gorica smo se v nedeljo 13.3.2016 udeležili akcije iskanja pogrešane osebe v reki Dravi. Potapljači DPD Soča smo imeli nalogo pregledati zadnji sektor struge in sicer od železniškega mosta pa cca. 150 metrov nižje od dvo etažnega mosta. V vodo so potopili štirje potapljači, ter … Beri naprej

Zbor članov DPD “SOČA” Nova Gorica

Pozdravljeni, na podlagi 19. člena statuta društva Vas vljudno vabimo na redni zbor članov društva, ki bo v petek 18.3.2016 ob 18:30 uri v društvenih prostorih pri Soči. Predlagan dnevni red: Otvoritev zbora in izvolitev organov zbora, Poročilo verifikacijske komisije, Finančno poročilo za leto 2015, Poročilo o delu društva v … Beri naprej

Članarina DPD “Soča” Nova Gorica za leto 2016

Na sestanku UO društva dne 21.1.2016 je bil sprejet sklep: Sklep: Članarina društva za leto 2016 ostane nespremenjena in sicer 50€ za člane, ter 30€ za dijake, študente, upokojence in brezposelne prijavljene na zavodu. Rok plačila članarine je 15.3.2016. Položnice izpolnite: –      Namen: Članarina društvu za leto 2016 –      Znesek: … Beri naprej